SNJEŽNA PAHULJICA - šta je to?

Snježna pahuljica je kristal leda. U najvećem broju snježne pahuljice su nakupine monokristala leda. Rijetko znaju biti i samostalni monokristali. Pod pojmom snježne pahuljice podrazumijeva se samostojeći monokristal leda. Snježnu pahuljicu, iz opšteg pojma "monokristal leda", izdvaja svojstveni vanjski oblik i simetrija. Upravo u toj činjenici leži njena tajna i neosporna ljepota.Snježne pahuljice nastaju u oblacima na temperaturama nižim od 0ºC, ali ne, kako se obično misli, smrzavanjem vode već isključivo direktno iz vodene pare prisutne u zraku, molekula po molekula. Na samom početku, da bi pahuljica uopšte mogla rasti, uz određenu koncentraciju molekula vodene pare (vlažnost), mora postojati inicijalni kristalić leda. On je nukleus kojeg čine desetak do par stotina molekula, a na koji se lako ugrađuju nadolazeće molekule vodene pare. Da bi se stvorio inicijalni kristalić leda neophodno je da postoji jezgra nukleacije. Funkciju jezgre nukleacije obavljaju vrlo fina zrnca prašine različitih izvora. Ako je temperatura iznad 0ºC, molekule vodene pare će kondenzirati u vodene kapljice, također na zrncima prašine. Svaka kišna kap, kao i svaka snježna pahuljica, sadrži barem jedno zrnce prašine.


Karakteristični oblici snježnih pahuljica

Osnovni oblik snježne pahuljice je šesterostrana prizma sa sićušnim detaljima. Postoje pahuljice koje izgledaju poput grančica. Izuzetno raznoliki oblici viđeni u snježnim kristalima posljedica su uglavnom njihove zamršene temperaturne ovisnosti brzine rasta. Taj fenomen, iako je uočen prije više od 78 godina, ostao je neobjašnjen do današnjih dana.

a) relativno jednostavna heksagonska prizma - pločica s nešto ukrasa (-15
ºC),
b) kompleksnija pločica s početkom grananja (-15
ºC),
c) zvjezdasti, dendritski kristal s puno izdanaka, pojačana vlažnost u odnosu na slučaj b,
d) jednostavna heksagonska prizma - stubić sa (zaraslim) šupljinama (-8
ºC)
e) igličasti kristali (uglavnom prošupljeni (rastu samo na -5
ºC do -7ºC)
f) stupićasti kristali s pločastim ili stelarnim kapicama (kompleksni rast)Dijagram oblika snježnih pahuljicaPrikazani su karakteristični oblici najzastupljeniji u skupini umjetno dobivenih pahuljica. Osnovne karakteristike dijagrama se mogu opisati u par zaključaka. Prvi je da se jednostavni oblici, prizme u obliku pločice ili stubića, dobivaju na svim temperaturama, ali isključivo kod niskih supersaturacija. Brzina rasta kristala mijenja se od malih vrijednosti, za temperature odmah ispod 0ºC, do maksimalne na oko -15ºC. Daljnje sniženje temperature smanjuje brzinu rasta, da bi ispod -40ºC postala izrazito niska.

Porast supersaturacije prije svega povećava brzinu rasta, pa stoga i veličinu pahuljica (vidi oblike na oko -15
ºC za supersaturaciju veću od 0.15) Još važnije je da oblici postaju kompleksni, ali uvijek s očuvanom i jasno izraženom heksagonskom simetrijom. Za najviše supersaturacije i za umjereno niske temperature dobivaju se najkompleksniji takozvani dendritski oblici. Treba istaći jednu od najvećih bizarnosti dijagrama, tajnu koja još uvijek nije u cijelosti razotkrivena. Naime, u vrlo uskom temperaturnom intervalu (-5ºC do -10ºC), pri umjerenim supersaturacijama, oblik kristala se iz pločaste prizme naglo promijeni u stupičaste i igličaste kristale i jednako naglo natrag za još niže temperature.

Interesantna teorija koju vam ostavljamo na volju da izaberete hoćete li povjerovati ili ne

Svaka kapljica vode prilikom smrzavanja pretvara se u pahuljicu tj. kristalić. To već znate. Ono što također znate jest da ako pahuljicu gledamo pomoću mikroskopa, da možemo vidjeti njezine čudesne, razigrane i savršene oblike.

Kristalići se povezuju na način da tvore oblike koji nalikuju zvjezdi, cvijetu, osmerokutu i drugim pravilnim ili manje pravilnim strukturama. Japanski znanstvenik Masaru Emoto proučavao je kako se ponaša voda, odnosno kapljica vode prilikom zaleđivanja. Pri tom je vodu izlagao različitim utjecajima kao što su pjesme, priče, molitve, lijepe slike i komplimenti, ali i psovke, preglasni zvukovi i pogrde.

Masaru Emoto je tako otkrio da voda čuje ono što joj prenosimo. Kada je vodi govorio lijepe riječi, molitve, puštao joj lijepu glazbu i glazbu iz prirode, kristalići su bili lijepi, neoštećeni i pravilni. Kada ju je izlagao heavy metal glazbi, pogrdama i kada ju je ismijavao, ta ista voda pretvarala se na niskim temperaturama u oštećene, ružne i nepravilne kristale.

Ne vjerujete?
Potražite više informacija na stranicama www.masaru-emoto.netALI IPAK NAJBOLJA STVAR U VEZI SNJEŽNIH ŠAHULJICA JE DA
UGODNO ŠKRIPE POD ČIZMAMA DOK SE KREČEMO NOVOM PLANINARSKOM TUROM


--------------------------------------------
» Planinarska Tura – Mountain Tour «
Web: http://www.mountaintour.ba/en.html
Email:  planinarska.tura@gmail.com
https://www.facebook.com/planinarska.tura